СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭ

Дорнод аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцтэгэх газарт их эмч-1, хуяглан хүргэлтийн ажилтан-1, нийт 2 орон тоо сул байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button